وبلاگ - ما دنبال چه کسی هستیم؟

ما دنبال چه کسی هستیم؟
چهارشنبه 17 آذر 11:20

1

• یک مخترع ... که ابداعات و نوآوری‌هایش را هماهنگ با دنیای پیوسته در تغییر، به اشتراک می‌گذارد.

• یک آموزگار ... که علم گرانقدرش را به نحو تاثیرگذاری برای پیر و جوان به اشتراک می‌گذارد.

• یک اعجوبه ... كه استعداد جوانیست منتظر شکوفایی.

• یک خردمند ... که بصیرتش تجربه گرانقدری برای دنیای امروز است.

• یک تغییرآفرین ... که کمک می‌کند آینده، آن طور که شایسته بودن است، شکل گیرد.

• یک داستان‌سرا... ارزشمند، جذاب و پرشور و نشاط، که به خوبی با افراد ارتباط برقرار می‌کند.

• یک بارقه ... با ایده‌هایی که شایستگی انتشار و معرفی دارند.