وبلاگ - آدرس دقیق محل برگزاری پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور

آدرس دقیق محل برگزاری پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
چهارشنبه 3 بهمن 17:12

1


خيابان آزادي، خيابان حبيب اللهي، ضلع شمالی دانشگاه صنعتي شريف، كوچه قاسمي، جنب جهاد دانشگاهي شريف، باشگاه كسب و كار دانش بنيان