اولین جشنواره فناوری اطلاعات (ITWeekend 1)

اولین جشنواره فناوری اطلاعات (ITWeekend 1)
شنبه 4 آذر 13:32

اولین جشنواره فناوری اطلاعات (ITWeekend 1)

گزارش برگزاری اولین جشنواره فناوری اطلاعات
 ( 
ITWEEKED 1 )

 

مقدمه

دبیرخانه دائمی جشنواره فناوری اطلاعات در فروردین ماه سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از بررسی های انجام شده تصمیم بر این شد تا مجوعه رویداد هایی با عنوان جشنواره فناوری اطلاعات ( IT Weekend ) به صورت سالیانه و در بازه های سه ماهه ( چهار مرتبه در سال ) برگزار نماید.

اولین دوره رویداد به تاریخ 30 دی ماه سال جاری و با تمرکز بر مسائل روز دنیای فناوری اطلاعات در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

لذا جهت تصمیم گیری، انتخاب سخنرانان و برنامه ریزی رویداد های آینده کمیته نخبگان با حضور افراد زیر تشکیل شد.

1- جناب آقای دکتر ربیعی، دبیرکل رویداد و رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

2- جناب آقای مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات

3- دکتر محمد خانساری، رئیس مرکز تحقیقات و مخابرات ایران و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

4- مهندس محمد علی روزی طلب نماینده کمیته ارتباط با صنعت رویداد و دبیر اجرایی رویداد

کمیته ارتباط با صنعت رویداد شامل مجموعه های زیر می باشد:

مجوعه همراه اول  شرکت پردیس اول کیش  مجموعه فناپ  مجموعه حصین  شرکت توسن  شرکت داتین  مجموعه سداد  شرکت آسان پرداخت  فن بازار ملی ایران  بانک انصار  مجموعه انارستان  شرکت مبنا  مجموعه اول مارکت  شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات  مبین نت و ...


سخنرانی اول: دکتر حمید رضا ربیعی

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف دبیر کل رویداد

 

سخنرانی دوم: دکتر کامبیز بدیع

معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

سخنرانی سوم: دکتر جمال شهرابی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر کنفرانس ملی داده کاوی ایران

 

سخنرانی چهارم: مهندس محسن ارجمندی

مدیر عامل شرکت تحلیل افزار مبتکر

 

سخنرانی پنجم: Mr.Miguel Enes

مدیر ارشد فنی مجموعه بامیلو

 

سخنرانی ششم: مهندس سجاد بنابی

عضو هیات مدیره مجموعه شرکت های حصین

 

سخنرانی هفتم: مهندس احسان مینایی زاده

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف

 

سخنرانی هشتم: دکتر جعفر محمدی

مدیر عامل شرکت سامانه نگار آتنا

 

سخنرانی نهم: دکتر پدرام عطایی

عضو کمیته راهبری مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف