ثبت نام در IT Weekend


ثبت نام دانشجویی


قیمت 90,000 تومان


مخصوص دانشجویان کل کشور
(با ارائه کارت دانشجوئی)

ثبت نام آزاد


قیمت 180,000 تومان


مخصوص شرکت ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی
لطفا توجه نمایید که ثبت نام شما بعد از پرداخت هزینه ، نهایی خواهد شد. لینک پرداخت بعد از ثبت فرم زیر به شما نمایش داده می شود.
ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است.
نوع ثبت نام